Creating Knowledge

Konferensen Creating Knowledge har övergått i NordINFOLITs regi, efter att vid två tillfällen ägt rum på Malmö Högskola.

Creating Knowledge VIII arrangeras i Reykjavik, Island.
Tema: Practices, Goals and Visions for Information Literacy in Higher Education
Tid: 2.-3. juni 2016
http://www.upplysing.is/ckviii

Creating Knowledge VII fand sted i Lund, Sverige.
Tema: Win-win ways: Educational enhancement through collaborative partnership between students, academics, and librarians.
Tid: 14. – 16. august 2013.
http://learning.lub.lu.se/flow/creating-knowledge-vii.aspx

Creating Knowledge VI fand sted i Bergen, Norge.
Tema: Information literacy and diversity in higher education – mapping the learning environment.
Tid: 8. – 10. september 2010.
https://konferanse.uib.no/index.php/creatingknowledge/2010

Creating Knowledge V fand sted i Åbo, Finland
Tema: Information behaviour on the Internet – challenges for the libraries.
Tid: 20. – 22. august 2008.
http://www.congress.utu.fi/creatingknowledge2008/

Creating Knowledge IV i København august 2006
CK IV blev arrangeret i samarbejde med Dansk Forskningsbiblioteksforening og Dansk Universitetspædagogisk Netværk.
Titlen var Empowering the student through cross-institutional collaboration. Hovedtemaer var Information Literacy, Academic support og plagiarism.
Konferencen fokuserede på samarbejde mellem bibliotek, pædagogiske centre og undervisere.
Sted: Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet.
Tid: 16. – 18. august 2006.
Se program, papers og konferenceavis på http://www.ck-iv.dk

Creating Knowledge III, 2003
ägde rum i Akureyri på Island 25-26 september. Tema för årets konferens är att minska gapet mellan undervisning och lärande och lyfta fram bibliotekariens pedagogiska roll. Konferensen kommer fortsättningsvis att vandra mellan de olika nordiska länderna och hållas vartannat år.
http://vefir.unak.is/CKIII/

Creating Knowledge II, 2001
http://web.bit.mah.se/konferens/ck2/index.html

Creating Knowledge I, 1999
http://web.bit.mah.se/konferens/index.htm