Seminars

“Fra Bologna til Hammerfest”
Seminar arrangert av Høgskolen i Oslo, Læringssenteret og NordINFOLIT  Torsdag 6. april 2006
http://www.hio.no/content/view/full/45441

“Pedagogik – en yrkeskompetens för bibliotekarier?” var temat för NORDINFOlits andra seminarium, som hölls i Växjö 10-12 november, 2004. Målgrupp: Lärare på de nordiska biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna, samt bibliotekarier med intresse för informationskompetens och lärande. http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop/nordinfo/index.html

Det första seminariet kring standarder för informationskompetens: ”Informationskompetens som utbildningsmål” hölls i Vasa, Finland på Tritonia lärcenter 6-8 februari 2003. Utifrån det standardiseringsarbete som pågår i USA, Australien och Europa diskuterades hur en eventuell nordisk modell kunde se ut. http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILarkisto/2003_nordiskt_IL_seminarium/index.htm

En sammanfattning av diskussionerna på informationskompetensseminariet i Vasa är publicerad i DF-Revy, nr.5, 2003, s.138-140.